بازخورد از مشتریان

argentina customer feedback

نظرات مشتریان آرژانتین

clients from Peru want to buy more

خرید بیشتر در چند روز

excellent feedback from peru

بازخورد خوب مشتری

getting large Nigeria

بالا هنوز هم از ما خرید کنید

return order Russia

مشاهده موفقیت در تجارت جوراب

machine works well

ماشین خوب کار میکنه

RB good team

تیم خوب Rb

feedback fromTunisia

بازخورد از تونس

universal spare parts

لوازم یدکی یونیورسال

خدمات پس از فروش Rainbowe در مقابل دیگران

nice comment for product quality

نظر خوب برای کیفیت محصول

embroidery machine comment

نظر ماشین گلدوزی

order from 2020

سفارش از 2020